1. Úvodní stránka
  2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vítáme Vás na stránkách společnosti Crede Experto Praha spol. s r.o. (dále jen „CEP“)
Těší nás Váš zájem o naše řešení a služby.

Protože si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a Vašeho soukromí při návštěvě našich stránek,
dovolujeme si Vás informovat, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je případně zpracováváme.

Osobní údaje
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl (CEP), a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s CEP, nebo které CEP shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy ČR, či k plnění zákonných povinností CEP.
Osobní údaje z webu CEP
Osobní údaje z CEP webů zpracováváme pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas (za použití CEP kontaktního e‐mailu), a to primárně za účelem vyřízení Vašich požadavků (např. navázání obchodního vztahu, vyřízení Vaší poptávky, dotazu či zpracování nabídky).
Zpracovávání dat a cookies
Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme pro statistické účely jméno poskytovatele Vašich internetových služeb a webové stránky uživatele, které u nás navštívíte.
Externí weby
Webové stránky CEP mohou být propojeny s weby třetích stran. CEP nenese odpovědnost za technické zabezpečení těchto webů ani za jejich obsah.
Export dat a jejich zpracování do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
CEP neprovádí žádný export ani žádné zpracování osobních údajů mimo EHP.
Pravidla a směrnice pro ochranu osobních údajů CEP
Procesy zpracování OÚ a jejich účely se řídí dokumentací pro ochranu a bezpečnost osobních údajů zpracovávaných v CEP. Osobní údaje jsou kategorizovány pro jednotlivé účely zpracování včetně přiřazení oprávněnosti zpracování a jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. CEP zajišťuje prostřednictvím bezpečnostních opatření ICT ochranu a bezpečnost zpracovávaných OÚ (zabezpečená komunikace a přenos, integrita, důvěrnost, dostupnost, zálohování a obnova, transparentnost) tak, abychom zajistili maximální ochranu zpracovávaných údajů.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům mají dle řízené dokumentace přístup jen pověřené osoby.

V případě dotazů prosím kontaktujte:
Crede Experto Praha spol. s r.o.
Petra Jirošová
Nad Kazankou 57/172,
171 00 Praha 7
email: gdpr@credeexperto.cz

„Per aspera ad astra …“

Praha   ♦   Frankfurt   ♦   Katovice   ♦   Bratislava