1. Úvodní stránka
 2. Řešení a služby
 3. Bankovní řešení a služby

Bankovní řešení a služby

Kompletní spektrum služeb pro bankovnictví

Implementace, migrace a podpora bankovních systémů, zejména na platformě IBM Power i, patří k tradičním aktivitám naší společnosti. Ve spolupráci s předními světovými dodavateli IT řešení pro bankovnictví, jako jsou např. Finastra s produktovou řadou FusionBanking nebo ERI Bancaire se systémem OLYMPIC, poskytujeme řešení pro mezinárodní bankovnictví pokrývající všechny oblasti bankovního podnikání od platby a zpracování cenných papírů přes pokladní operace a kapitálové trhy, úvěrování, podnikové, soukromé, maloobchodní a digitální bankovnictví až po řízení rizik. Pro naše klienty zajišťujeme kompletní spektrum služeb od poradenství a analýzy přes implementaci, integraci, migraci až po podporu v režimu 7/24. V našem portfoliu máme také integrační middleware pro CBS systémy na platformě IBM Power i, který slouží pro napojení aplikací a systémů třetích stran.

K bankovním obchodům dnes neodmyslitelně patří zabezpečená komunikační infrastruktura, která je klíčovou součástí digitálních finančních, bankovních a platebních služeb. Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) je mezinárodně standardizovaný komunikační protokol pro přenos finančních a bankovních dat a informací přes internet. Tento standard je dnes etablován v mnoha západoevropských zemích (Německo, Francie, Švýcarsko, Španělsko atd.), proto řešení na bázi protokolu EBICS ve spolupráci s naším partnerem společností PPI nabízíme i na trzích ve střední Evropě.
Produkty z řady TRAVIC umožňují nejen ekonomicky efektivní elektronické bankovnictví, ale také automatizované a rychlé hromadné platby a/nebo zabezpečený přenos souborů založený na standardu EBICS. Prostřednictvím protokolu EBICS se také lze připojit do sítě S.W.I.F.T. nebo ke clearingovým systémům Target2, EBA Step 2 nebo RT1.

Core Banking Systems

 • Fusion Banking (Finastra)
  Mnohokrát oceněná řešení pro bankovnictví se širokou škálou funkcí pro zvládnutí nejnáročnějších bankovních požadavků zahrnující nejnovější inovace a technologie.
 • OLYMPIC (ERI Bancaire)
  Bankovní systém OLYMPIC je plně integrované online řešení s velkou mírou parametrizace a moderní, servisně orientovanou architekturou (SOA).
 • MTI (Crede Experto Praha)
  Midas Transaction Interface je middleware na platformě IBM Power i, který umožňuje snadnou a hladkou integraci systémů třetích stran s CBS FusionBankingMidas společnosti Finastra.

EBICS a travic

 • travic Interbank (PPI)
  Řešení na bázi protokolu EBICS pro připojení do clearingových systémů EBA Step2, Target, RT1, TIPS atd.
 • travic Link (PPI)
  Řešení výměny souborů na bázi protokolu EBICS typu klient/server (iniciátor/odpovídající).
 • travic Corporate (PPI)
  Serverové řešení výměny souborů na bázi protokol EBICS pro korporátní klientelu.
 • travic Retail (PPI)
  Internetové řešení platebního styku na bázi protokolu EBICS pro retailové zákazníky.
 • travic Port (PPI)
  Internetové řešení na bázi protokolu EBICS pro firemní platební styk.
 • travic Sign (PPI)
  Elektronický podpis a verifikace ve webovém prohlížeči.
 • travic Web (PPI)
  EBICS API rozhraní a klientské prostředí pro koncové uživatele.
 • travic Mobile (PPI)
  Mobilní aplikace EBICS API rozhraní a klientské prostředí pro koncové uživatele.

„Per aspera ad astra …“

Praha   ♦   Frankfurt   ♦   Katovice   ♦   Bratislava