Platební systémy

Payment Transaction System je flexibilní automatizované řešení platebního styku založené na STP s podporou pro všechny typy plateb s napojením na lokální (CERTIS, SIPS) i mezinárodní (STEP2, TARGET, TIPS) clearingové systémy.

Integrovaný systém platebního styku Payment Transaction System (PTS) na bázi STP je určen pro zpracování všech druhů platebních transakcí pro tuzemský, zahraniční a „přeshraniční“ platební styk. Implementací PTS dosahujeme vysoké automatizace platebních transakcí včetně řízení likvidity, automatického nastavení výpočtu a zaúčtování poplatků a trasování plateb. Řešení pracuje na aktuálních platformách MS Windows dle požadavků klienta (od XP výše), pro tenkého klienta stačí pak běžný webový prohlížeč. PTS pracuje nad databázovým serverem DB2, Oracle nebo MS SQL, systém je vybaven rozhraními pro připojení na S.W.I.F.T. a všechny významné evropské clearingové systémy včetně lokálních clearingů v jednotlivých zemích. PTS umožňuje komunikaci s obvyklými systémy elektronických bankovnictví, stejně jako s API vrstvou podle PSD2. Jeho výhodou je snadná integrace s centrálními bankovními systémy.

 • PTS/Kernel – globální STP jádro systému.
 • PTS/CURR – multi-měnový platební systém pro korespondenční platby ve všech požadovaných platebních formátech a měnách.
 • PTS/A&R– modul, který vedle správy centrálních adresářů (BicPlusIban, Target2, RMA, SEPA) umožňuje konfiguraci preferovaných platebních tras, a na základě této konfigurace automaticky zprostředkuje trasy pro jednotlivé platební transakce.
 • PTS/HIST (Historty & Statistics) – webově orientovaný modul pro historická data, statistiky a rešerše historie platebních transakcí včetně jednoduché správy reklamací.
 • PTS/Domestic – řešení pro zpracování platebních transakcí v rámci lokálních clearingových systémů v domácí měně.
 •  PTS/SEPA – modul pro zpracování standardních SEPA transakcí podle EPC v nativním XML formátu s adaptací na lokální trhy (ochrana účtu atd.) a integrovanou správou SEPA mandátů pro SDD.
 •  PTS/Charges – globální poplatkový modul umožňující aplikovat poplatky jak na jednotlivé transakce, tak na skupiny transakcí za definované časové období (billing).
 • PTS/CC – globální modul pro správu speciálních podmínek pro jednotlivé klienty nebo účty (valutace transakcí, měnové kurzy apod.).
 • PTS/Reconciliation – modul pro automatickou rekonciliaci plateb.
 • PTS/IP – samostatný modul pro zpracování okamžitých plateb (Instant Payments), a to jak v lokálním prostředí (CZ, PL HU), tak v eurozóně.
 • PTS/Converter – zapouzdřený modul umožňující automatickou konverzi elektronických datových souborů na bázi předdefinovaných šablon (např. konverze formátu MX<->MT apod.).

 

 

„Per aspera ad astra …“

Praha   ♦   Frankfurt   ♦   Katovice   ♦   Bratislava